30 maart 2023
Geplaatst door Maartje

Op het moment werkt de gemeente, op basis van de door de ontwikkelende partijen aangeleverde antwoorden op de onderzoeksvragen uit het intentiedocument, aan de concept bouwenvelop. De planning loopt echter iets uit. Naar verwachting zal de concept bouwenvelop in juni ter inzage worden gelegd. In een periode van 6 weken kan daarop gereageerd worden. Alle reacties en de antwoorden komen in een reactienota. Het college van B&W neemt uiteindelijk een besluit over de bouwenvelop.

De bouwenvelop vormt de basis voor het nieuwe bestemmingsplan. Daarin komen de eisen die gesteld worden aan het bouwplan en de inrichting van de openbare ruimte. Bijvoorbeeld over hoe om te gaan met parkeren, hoe hoog er gebouwd mag worden en over de beoogde brug. Op het bestemmingsplan kan ook iedereen reageren.

Daarna neemt de gemeenteraad een besluit over het plan. Keurt de gemeenteraad het plan goed? Dan kunnen de ontwikkelaars de omgevingsvergunning aanvragen. Daarna start de daadwerkelijke uitvoering van de plannen.