AM, Inspiring Space – onze visie en missie
AM ontwikkelt op basis van conceptuele kracht, innovatie en intensieve samenwerking met belanghebbenden. Inspirerende en duurzame leefomgevingen bedenken en ontwikkelen, dat is de passie van AM.

AM opereert vanuit een sterke maatschappelijke betrokkenheid. En werkt als gebieds- en vastgoedontwikkelaar actief aan oplossingen voor actuele, urgente opgaven. Denk hierbij aan onze gezondheid, het klimaat, de energietransitie en issues over inclusiviteit. Dit doen we niet alleen samen met gevestigde partijen als gemeenten, corporaties, beleggers en maatschappelijke organisaties. Maar ook met bewoners en met nieuwe spelers zoals gebiedscoöperaties, stadmakers en initiatiefrijke ondernemers.

www.am.nl