Wat doen we?
We maken plaats voor kunstenaars, creatieve ondernemers en culturele instellingen in Utrecht. Door panden te verhuren, door het transformeren van bestaande panden en door deel te nemen aan nieuwe gebiedsontwikkelingen zorgen we ervoor dat kunstenaars en creatieven passende en betaalbare werkruimtes hebben in de stad.
 
We vertalen de ruimtebehoefte van de creatieve sector naar de taal van vastgoedpartijen en beleidsmakers. We zoeken innovatieve oplossingen om binnen de beperkte financiële kaders ruimte te creëren voor de creatieve meerwaarde die de cultuursector levert. Daarnaast adviseren we ook andere partijen over creatieve huisvesting in de stad. 

Wie zijn we?
Sinds januari 2019 zijn SWK030 en Sophies Kunstprojecten gefuseerd onder de nieuwe naam DePlaatsmaker. Met deze fusie combineren we jarenlange ervaring in het verhuren en ontwikkelen van vastgoed voor de creatieve sector en verbinden we grote netwerken binnen het kunstenveld, de vastgoedsector en de gemeente.

In 50 panden bieden we ruimte aan meer dan 750 kunstenaars, creatieve ondernemers, instellingen en makers. Onze panden zijn verspreid over de stad Utrecht en daarbuiten. Een deel daarvan zijn panden van DePlaatsmaker zelf, andere panden zijn in het bezit van de gemeente, vastgoedeigenaren of woningcorporaties. Wij beheren en ontwikkelen deze panden en verhuren ze aan kunstenaars, creatieve ondernemers en kunstinstellingen.

www.deplaatsmaker.nl