Wie zijn wij?

Wij zijn een groep betrokken Utrechters, deels uit de buurt van het Wolvenplein, deels uit de rest van Utrecht. Wij hebben ons verenigd in bewonersvereniging De Witte Wolf om invloed uit te kunnen oefenen op de bestemming van de oude gevangenis en op de totstandkoming van ons woonproject. 

Woonvereniging De Witte Wolf is initiatiefnemer van het Consortium dat de tender Levenslang Genieten heeft gewonnen. Al in 2014 bracht De Witte Wolf een manifest uit met daarin de uitdrukkelijke wens om de gevangenis en terrein te herbestemming voor onder meer woningen in zowel koop als (sociale) huur. Deze ambities zijn bereikt door zowel met AM als met Woonin een samenwerking aan te gaan.

Daarnaast heeft De Witte Wolf in de 8 jaar van haar bestaan het contact met de buurt, meerdere experts en stakeholders onderhouden met het doel om een zo passend mogelijk plan met een grote kans van slagen te maken. En dat is dus gelukt!

www.dewittewolf.org