We zijn gespecialiseerd in de restauratie, transformatie en uitbreiding van bestaande, veelal monumentale gebouwen. Daarnaast maken we nieuwe gebouwen die zich op vanzelfsprekende wijze voegen in stad en buurt. We willen verrassende gebouwen en interieurs maken waarin mensen zich prettig kunnen bewegen en die ontmoeting stimuleren. Met historisch besef bouwen we voort op de gelaagde stad. We streven hoogwaardige architectuur na die zich op vanzelfsprekende wijze voegt naar gebruik maar ook ruimte laat voor verandering.

BiermanHenket heeft in opdracht van gebiedsontwikkelaar AM het ontwerp gemaakt voor de herontwikkeling van dit monumentale complex, in nauwe samenwerking met Karres en Brands. De voormalige penitentiaire inrichting is haar oorspronkelijke functie verloren, maar deze wordt in het herontwerp zoveel mogelijk in haar waarde gelaten; de kenmerkende cellenstructuur, de galerijen en de vleugels van het complex blijven in het ontwerp herkenbaar. Naast een mix van functies, waaronder woningen in het sociaal en middensegment en koop, horeca en werken voorziet het plan in een openbare wandelroute over het terrein.

“Deze fraaie plek aan de rand van de historische binnenstad van Utrecht krijgt een prachtige nieuwe toekomst. Het wordt een levendig complex voor de bewoners van Wolvenplein én voor de inwoners van Utrecht. Naast het bewaren van de historische sfeer van deze bijzondere plek, wordt ze geopend en vergroend. Wolvenplein gaat hiermee een nieuwe en duurzame toekomst tegemoet!”

www.biermanhenket.nl