Karres en Brands heeft samen met BiermanHenket het ontwerp gemaakt voor de herontwikkeling van dit monumentale complex aan het Utrechtse Wolvenplein. In het ontwerp blijft het ensemble van bolwerk, muur en originele bebouwing gehandhaafd als beeldbepalend onderdeel van de singelstructuur. Aan de singelzijde blijft het herkenbare beeld van een ommuurd terrein beleefbaar. De oorspronkelijke architectuur, ruimtelijkheid en structuur van het hoofdgebouw en de voorgebouwen blijven behouden en worden op onderdelen hersteld. De voorgestane ontwikkeling is een belangrijke kans om deze bijzondere locatie te verbinden met de rest van de stad. 

Uitgangspunt is om het complex aan de buitenzijde te verbinden met grotere structuren en aan de binnenzijde het spannende besloten karakter van het gevangeniscomplex te behouden. De groene openbare ruimte is een aanvulling op het uitgebreide netwerk van groene stedelijke binnenruimtes in het historische centrum en het netwerk daarbuiten. Het groene Wolvenplein wordt de voortuin van het complex en een onderdeel in het groene netwerk van de stad. 

Het complex vormt een nieuwe schakel in bestaande fiets- en voetgangersverbindingen. Een nieuwe brug aan de noordzijde, vormt de verbinding met het Griftpark en de groenstructuren aan de Wittevrouwensingel en verder. De positie van de brug is zo gekozen dat een doorgaande openbare route ontstaat voor voetgangers. Het nieuwe wandelpad langs het talud sluit aan op de parkachtige singelstructuur van Zocher, die de verbinding vormt met de andere (voormalige) bolwerken. De wandelroute loopt door over het binnenterrein. Zo verandert het bolwerk van een blokkade in een nieuw onderdeel van de stad, een samenhangende buurt van verschillende gebouwen met een gevarieerd gebruik, dat voelt één geheel. Een lommerrijke plek waar je op adem kunt komen. 

www.karresenbrands.com