22 juni 2022
Geplaatst door Maartje

In het wijkbericht van de gemeente Utrecht voor de bewonersbijeenkomst op dinsdag 28 juni as. is aangegeven dat AM en Levenslang graag in gesprek gaan met belanghebbenden en belangstellenden uit de omgeving van Wolvenplein.

Meedenken kan via drie brainstormgroepen, te weten: wonen, werken & horeca en openbare ruimte. De brainstormgroepen bestaan uit ca. 10 vertegenwoordigers van (bewoners)groepen. Op die manier kunnen zoveel mogelijk verschillende mogelijk meningen en ideeën gehoord worden. De brainstormgroepen komen ongeveer 3x bijeen om relevante vragen per thema verder uit te werken. De uitkomsten worden gedeeld en gebruikt in het vervolgproces waaronder het opstellen van de bouwenvelop. Alle informatie en documenten rondom participatie zijn te vinden op de pagina die geheel gaat over Wolvenplein en Participatie.

Heb je interesse én de tijd om deel te nemen aan een van de groepen, stuur dan een mail naar info@wolvenpleinontwikkelt.nl en vermeld daarin:

  • naam
  • adres
  • telefoonnummer
  • voorkeur voor brainstormgroep (wonen, werken & horeca of openbare ruimte)
  • namens welke (bewoners)groep je wil deelnemen
  • motivatie voor deelname

Aanmelden voor een brainstormgroep kan t/m dinsdag 5 juli. Daarna gaan we de groepen samenstellen. Per mail zullen we de samenstelling en de planning van de brainstormgroepen terugkoppelen.

De intentie is om na de zomervakantie een startbijeenkomst per brainstormgroep in te plannen waarin verdere afspraken gemaakt kunnen worden.