21 april 2022
Geplaatst door Maartje

Stadsdorp Wolvenburg heeft op woensdag 20 april jl een inloopavond georganiseerd waar belangstellenden en buurtgenoten kennis hebben kunnen maken met elkaar en met vertegenwoordigers van de gemeente Utrecht, gebiedsontwikkelaar AM en De Witte Wolf. Namens de eigenaren van Wolvenplein was gebiedsregisseur Tijmen Hamerslag aanwezig. Na een korte introductie door de initiatiefnemers van deze avond Bert Poortman en Susan Rietveld van Stadsdorp Wolvenburg werd in informele sfeer nagepraat en konden eventuele vragen of zorgen worden gedeeld.

Sinds de eigendomsoverdracht van de voormalige gevangenis hebben de samenwerkende partijen vorm en inhoud gegeven aan het herontwikkelingsproces. Een belangrijke eerste stap is de vaststelling van het intentiedocument (zgn. IDOC) door het college. Dit is te lezen op: https://bit.ly/3Lb2XJG

Het intentiedocument bevat een samenvatting van de visie van AM en Levenslang. Daarnaast zijn in het intentiedocument vragen geformuleerd waarop in de volgende fase, het opstellen van de bouwenvelop, antwoorden moeten worden gegeven.

 

Bij het opstellen van de bouwenvelop worden ook de omgeving en andere belanghebbenden betrokken tijdens een of meerdere bijeenkomsten. Daarnaast is het idee dat in het kader van participatie brainstormgroepen worden gevormd waaraan geïnteresseerden, belanghebbenden en buurtbewoners kunnen deelnemen en mee kunnen denken over de herontwikkelingsplannen. Via deze website zullen we binnenkort aangeven hoe je je daar voor kan aanmelden.

 

Het college van burgemeester en wethouders zal de bouwenvelop uiteindelijk vaststellen. Voorafgaande daaraan zal dit ter inzage worden gelegd waarbij er ruimte is om zienswijzen in te dienen. De bouwenvelop vormt vervolgens de basis voor het op te stellen bestemmingsplan.