13 december 2022
Geplaatst door Maartje

Vorige week is de fase van participatie afgesloten met een gezamenlijke bijeenkomst in de kerk. Hiervoor waren alle deelnemers van de brainstormgroepen uitgenodigd. Op basis van drie thema’s hebben zij de afgelopen maanden meegedacht over de invulling van het wonen, het werk- en horecagedeelte en de inrichting en invulling van de openbare ruimte en het groen. Daarbij kwam ook de brug en het rondje buitenom aan bod. 

De voorzitters van de drie brainstormgroepen lichtten de besproken onderwerpen, de discussie en de reacties toe. Een terugkerend punt van zorg is een toename van overlast. Variërend van geluidsoverlast vanaf de balkons van de nieuwe woningen of van de horeca tot de zorg dat er nieuwe hangplekken op het voorplein, de binnenhoven of de brug worden gecreëerd. Ook het voorkomen van verstening en verharding van omgeving is een punt van aandacht wat uit de groepen naar voren kwam. 

Met een hapje en een drankje bedankte Tijmen Hamerslag namens de gezamenlijke eigenaren alle deelnemers voor het meedenken en hun inzet. De input van omwonenden en belanghebbenden is van grote toegevoegde waarde voor het vergroten en verbreden van draagvlak en biedt kans op een plan dat beter aansluit bij de wensen van de gebruikers en de omgeving. 

Hoe nu verder?
In het Participatieverslag, wat een bijlage bij de concept bouwenvelop vormt, wordt een overzicht gegeven van alle zorgen en vragen per thema. Daarbij wordt tevens aangegeven hoe er in het vervolgtraject rekening wordt gehouden met de geuite zorgen en vragen. 
Op het moment dat de concept bouwenvelop door de gemeente wordt vrijgegeven voor inspraak zal er een brede informatiebijeenkomst worden georganiseerd. Dit zal naar verwachting niet eerder dan begin 2023 zijn.