Monument voorop

De historische gelaagdheid van het monument en de plek vormen uitgangspunt voor de herbestemming van het monumentale ensemble aan het Wolvenplein. De heldere opzet van het gevangeniscomplex wordt zoveel mogelijk hersteld. Niet monumentale onderdelen worden verwijderd om ruimte te maken voor groen en nieuwbouw. De binnenkant van de gevangenis verandert, maar essentiële, monumentale onderdelen zoals galerijen, de cellenstructuur en luchtruimtes blijven herkenbaar.

De hoofdopzet van de voormalige gevangenis is een kruisvormig centraal gebouw in het hart, woongebouwen aan de voorzijde, de doorlopende gevangenismuur en bijgebouwen die zijn gekoppeld aan het hoofdgebouw. De interne opzet van de gevangenis, met de markante ruimtelijke structuur van centrale galerijen en trappen die de cellen ontsluiten, blijft behouden. De cellen krijgen een functie die de kleine maat en de geslotenheid van de celstructuur herkenbaar houdt. De structuur en de functie van de cellen blijft afleesbaar door de ritmiek van celdeuren aan de galerij.

De voormalige gevangenismuur en het monumentale hekwerk op het voorplein wordt over de volledige lengte gehandhaafd. De gesloten rand is kenmerkend voor de functie die het complex ooit had. De wereld rondom de muur en op het voorplein verandert van hard en streng in groen en aangenaam. Binnen de muren worden de stenige luchtplaatsen getransformeerd tot groene hoven. Zo wordt een aangenaam groen en gezond stedelijk leven mogelijk gemaakt.