Mobiliteit en transport

Bereikbaarheid van het complex aan het Wolvenplein te voet, per fiets en over water is de norm. De inrichting van het Wolvenplein is primair gericht op voetgangers en fietsers.

Bezoekers van de werkruimtes, horeca of voor bewoners stallen hun fietsen direct bij de ingang op het Wolvenplein. Het ommuurde gedeelte van het complex is alleen geschikt voor voetgangers. De intentie is om de bevoorrading van het hotel en werk- en atelierruimtes zo veel mogelijk plaats te laten vinden via elektrische boten over het water. Mogelijk kunnen bezoekers van het hotel en de werk/atelierruimtes het Wolvenplein vanaf het Centraal Station via de elektrische taxiboot bereiken. Dit alles beperkt de huidige en toekomstige belasting door het autogebruik van en naar het Wolvenplein via de aanliggende smalle straten en binnen de singel.