Inclusiviteit en community

Bijzonder is dat de start van het herontwikkelingsproces vanuit bewonersvereniging De Witte Wolf is geïnitieerd. Van daaruit is het ‘consortium’ van samenwerkende partijen ontstaan. De bewonersvereniging bestaat uit omwonenden, buurtgenoten en andere betrokkenen met passie voor deze bijzondere plek.

Het betrekken van en luisteren naar de omgeving zit dan ook in het DNA van het project. Wij zijn ervan overtuigd dat participatie van de buurt in elke fase van dit herontwikkelingsproces essentieel is om deze beladen plek te transformeren tot een levendig en duurzaam stadsdeel.

Door de nieuwe ruimtelijke ingrepen en een mix aan functies zal het complex uitnodigen tot het aangaan van nieuwe verbindingen, ontmoeting wordt gestimuleerd en het terrein zal daarbij uitgroeien tot een geliefde plek voor Utrechters. Om de sociale relatie met de buurt de versterken, zullen ook de nieuwe bewoners van het complex zich verbonden moeten voelen met de omgeving en connecties aan willen gaan met omwonenden. De plekken van ontmoeting binnen het complex en de buurtactiviteiten zullen deze connecties stimuleren. Te denken valt aan bewoners die niet alleen in het complex wonen maar ook werken of vrijwillig bijdragen aan het beheer van de algemene ruimten. Door een diversiteit aan huurders en kopers na te streven, ontstaat een inclusief stadsdeel, waaruit de kracht van maatschappelijke betrokkenheid spreekt en waarin iedereen een plek krijgt.