Duurzaamheid als norm

Duurzaam gezond leven in de stad. Dat kan hier straks in al z’n facetten. Sociale duurzaamheid is een belangrijk speerpunt. Het is de onderlegger van de beoogde manier van wonen en werken. Concrete ingrepen sluiten hierop aan. Met moderne technieken voor energie, klimaat en mobiliteit als instrumenten.

Er wordt gewerkt met duurzame materialen; zo is er de ambitie om de nieuwe woongebouwen hoofdzakelijk in hout uit te voeren. Hout is immers het meest duurzame materiaal, hernieuwbaar en in staat om CO2 op te slaan. Ook worden materialen die tijdens de verbouwing van het bestaande complex beschikbaar komen, waar mogelijk hergebruikt in de nieuwbouw, zodat het toevoegen van nieuwe materialen tot een minimum wordt beperkt. Ook worden toevoegingen gedaan aan de gebouwen voor een duurzame energievoorziening. Het streven is zoveel mogelijk daken te voorzien van zonnepanelen waardoor de opwekking van energie op een vanzelfsprekende wijze worden ingepast in de gebouwen, en kunnen alle bedrijfsruimtes, woningen en de horeca ervan meeprofiteren.