5 april 2024
Geplaatst door TeamWolvenplein

Na een periode van stilte rondom de herontwikkeling van Wolvenplein, zijn we verheugd om aan te kondigen dat we weer een stap verder zijn. Het college van B&W heeft besloten de concept-bouwenvelop voor de herontwikkeling van Wolvenplein vrij te geven voor reactie. De bouwenvelop vormt de basis voor het nieuwe omgevingsplan. Daarin komen de eisen die gesteld worden aan het bouwplan en de inrichting van de openbare ruimte. Bijvoorbeeld over welke functies zijn toegestaan, hoe om te gaan met parkeren, hoe hoog er gebouwd mag worden en over de beoogde voetgangersbrug.

Bekijk hier de concept-bouwenvelop


Uitnodiging informatiebijeenkomst
De gemeente organiseert een informatiebijeenkomst op woensdag 24 april. Hier krijg je een toelichting op de plannen en eventuele vragen worden beantwoord.

Programma
19:00 – 19:15 uur Inloop
19:15 – 19:35 uur Presentatie van de bouwenvelop en het vervolgproces
19:35 – 20:30 uur Vragen stellen aan thematafels
Locatie: voormalige gevangenis Wolvenplein, Wolvenplein 27

Het is prettig als je je vooraf aanmeldt voor de bijeenkomst, zodat we een idee hebben van het aantal aanwezigen. Aanmelden kan eenvoudig door een e-mail te sturen naar wolvenplein@utrecht.nl. We zijn zelf ook aanwezig en hopen je daar te ontmoeten.

Lees hier het volledige wijkbericht