1 juni 2023
Geplaatst door Maartje

Helaas blijkt dat het opstellen van de concept bouwenvelop meer tijd kost voor betrokken partijen dan gedacht. Enkele zaken vergen meer tijd om zorgvuldig uit te werken. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving zal naar verwachting de concept bouwenvelop pas na de zomer van 2023 ter inzage worden gelegd. Daarna kan in een periode van 6 weken gereageerd worden. Alle reacties en de antwoorden komen in een reactienota. Het college van B&W neemt uiteindelijk een besluit over de bouwenvelop.

De bouwenvelop vormt de basis voor het nieuwe bestemmingsplan. Daarin komen de eisen die gesteld worden aan het bouwplan en de inrichting van de openbare ruimte. Bijvoorbeeld over hoe om te gaan met parkeren, hoe hoog er gebouwd mag worden en over de beoogde brug. Op het bestemmingsplan kan ook iedereen reageren.

Daarna neemt de gemeenteraad een besluit over het plan. Keurt de gemeenteraad het plan goed? Dan kunnen de ontwikkelaars de omgevingsvergunning aanvragen. Daarna start de daadwerkelijke uitvoering van de plannen.