30 augustus 2023
Geplaatst door Maartje

Thema Open Monumentedag 2023: Levend erfgoed

Dit jaar is het twintig jaar geleden dat het UNESCO verdrag voor de Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed is gesloten en dat wordt gevierd door het thema ‘Levend erfgoed’ te koppelen aan Open Monumentendag. We kunnen immaterieel erfgoed – oftewel levend erfgoed – omschrijven als de culturele gebruiken, tradities en ambachtelijke vaardigheden die mensen van huis uit hebben meegekregen, die zij zich eigen hebben gemaakt en die zij op hun beurt weer willen doorgeven. Dit immateriële erfgoed is – anders dan de stenen van een monument – voortdurend in beweging en verandert mee met de tijd én van beoefenaar tot beoefenaar.

Levend erfgoed is een passend thema bij Wolvenplein. Door het verhaal van de voormalige gevangenis te blijven vertellen, wordt het monument levendig gehouden. Op zaterdag 9 september is de oudste cellulaire gevangenis van Nederland te bezoeken en kan je kennis maken met beeld (projecties) uit het gevangenisverleden, het heden en de toekomst. En via je mobiele telefoon volg je een route met verhalen van de voormalige bewoners uit de gevangenisperiode. Om het nog levendiger te maken: de huidige gebruikers hebben hun celdeur openstaan en vertellen over hun werk.

De voormalige gevangenis aan het Wolvenplein 27 is zaterdag 9 september geopend van 10.00 - 17.00 uur.